Flip Seat-Bottom Assembly (Oyster)

Part No.
628058G01
$597.54
This Part Fits
 • 2013-2019 Express S4 48V
 • 2013-2018 Express L6 48V
 • 2013-2018 Express S6 48V
 • 2013+ TXT Fleet 48V
 • 2013+ Freedom TXT 48V
 • 2013+ TXT 2+2 48V
 • 2017-2021 TXT 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 TXT 2+2 EFI
 • 2019-2021 Express S4 EFI
 • 2019-2021 Express L6 EFI
 • 2019-2021 Express S6 EFI
 • 2018-2021 Express S6 72V
 • 2018-2021 Express L6 72V
 • 2020-2021 Express S4 72V
 • 2020-2021 Express S4 ELiTE Lithium
 • 2020-2021 Express L6 ELiTE Lithium