Fascia Bracket

Inventory: In stock
Part No.
627769
$2.46
This Part Fits
  • 2013-2022 TXT Fleet 48V
  • 2013-2022 Freedom TXT 48V
  • 2013-2022 TXT 2+2 48V
  • 2017-2021 TXT Fleet ELiTE Lithium
  • 2019-2020 TXT Fleet EFI
  • 2019-2020 Freedom TXT EFI
  • 2019-2020 TXT 2+2 EFI