M12-1.25 Nylock Nut

Part No.
625748
$1.99
This Part Fits
  • 2016-2022 RXV 2+2 48V
  • 2016-2022 RXV Fleet 48V
  • 2016-2022 Freedom RXV 48V
  • 2016-2022 RXV 2+2 48V
  • 2017-2021 RXV Fleet ELiTE Lithium
  • 2017-2021 Freedom RXV ELiTE Lithium
  • 2019-2020 RXV Fleet EFI
  • 2019-2020 Freedom RXV EFI
  • 2019-2020 Express 4x4 72V
  • 2020 Express 4x4 72V