TXT Vinyl Seat-Back Cover (Oyster)

Part No.
625234G01
$73.68
This Part Fits
  • 2013+ TXT Fleet 48V
  • 2013+ Freedom TXT 48V
  • 2013+ TXT 2+2 48V
  • 2017-2021 TXT Fleet ELiTE Lithium
  • 2017-2021 Freedom TXT ELiTE Lithium
  • 2019-2020 TXT Fleet EFI
  • 2019-2020 Freedom TXT EFI