6-6V OR 6-8V HYDROLINK SNAKE

Part No.
614457
$73.75
This Part Fits
 • 2013-2019 Express S4 48V
 • 2013-2022 TXT Fleet 48V
 • 2013-2022 Freedom TXT 48V
 • 2013-2022 TXT 2+2 48V
 • 2014-2019 Express S4 HO 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV Fleet 48V
 • 2016-2022 Freedom RXV 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2016-2020 2Five 48V