RXV Split Windshield Assembly

Part No.
606623
$220.50
This Part Fits
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV Fleet 48V
 • 2016-2019 RXV Fleet Gas
 • 2016-2022 Freedom RXV 48V
 • 2016-2019 RXV 2+2 Gas
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2019 RXV 2+2 Gas
 • 2017-2021 RXV Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom RXV ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 RXV Fleet EFI
 • 2019-2020 Freedom RXV EFI
 • 2019-2020 RXV 2+2 EFI