Seat Brace Support

Part No.
601275
$34.52
This Part Fits
 • 2016+ RXV 2+2 48V
 • 2016+ RXV Fleet 48V
 • 2016+ Freedom RXV 48V
 • 2016+ RXV 2+2 48V
 • 2017-2021 RXV Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom RXV ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 RXV Fleet EFI
 • 2019-2020 Freedom RXV EFI
 • 2019-2020 RXV 2+2 EFI