RXV Seat-Bottom Cover (Stone Beige)

Part No.
600221
$91.36
This Part Fits
  • 2016+ RXV 2+2 48V
  • 2016+ RXV Fleet 48V
  • 2016+ Freedom RXV 48V
  • 2016+ RXV 2+2 48V
  • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
  • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
  • 2019-2020 RXV 2+2 EFI