5/16 Teflon Washer

Inventory: In stock
Part No.
17255G1
$0.98
This Part Fits
 • 2013-2019 Express S4 48V
 • 2013-2018 Express L6 48V
 • 2013-2018 Express S6 48V
 • 2013-2022 TXT Fleet 48V
 • 2013-2022 Freedom TXT 48V
 • 2013-2022 TXT 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV Fleet 48V
 • 2016-2022 Freedom RXV 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 TXT 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 TXT 2+2 EFI
 • 2019-2020 RXV 2+2 EFI
 • 2017-2021 Freedom TXT 72V