Windshield Hardware Kit

Part No.
625271
$13.68
This Part Fits
  • 2013+ TXT Fleet 48V
  • 2013+ Freedom TXT 48V
  • 2013+ TXT 2+2 48V
  • 2017-2021 TXT Fleet ELiTE Lithium
  • 2017-2021 Freedom TXT ELiTE Lithium
  • 2017-2021 TXT 2+2 ELiTE Lithium
  • 2019-2020 TXT Fleet EFI
  • 2019-2020 Freedom TXT EFI
  • 2019-2020 TXT 2+2 EFI
  • 2017-2021 Freedom TXT 72V